Mới đây, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Sưu tầm, nghiên cứu tác dụng các bài thuốc dùng trong võ cổ truyền, và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị của võ y Bình Định" do ThS Phạm Thị Thanh Hương và Nguyễn Anh Pha đồng chủ nhiệm.


Kết quả nghiên cứu sau 2 năm nghiên cứu (3/2017-5/2019), nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, điều tra thực tế các võ đường, với các võ sư võ nhân có hành nghề y trong và ngoài tỉnh Bình Định. Đề tài đã khái quát được lịch sử hình thành và đặc điểm đặc trưng của võ cổ truyền cũng như võ y trong võ cổ truyền Bình Định. Đề tài cũng đã ghi nhận được chân dung của 25 vị võ sư hành nghề võ y trong và ngoài tỉnh, sưu tầm được 80 bài thuốc tâm đắc từ 25 vị võ sư hành nghề y võ cổ truyền trong người ngoại tỉnh. Tiến hành phân tích giá trị cụ thể các bài thuốc trên các khía cạnh như: sự hợp với cách phối ngũ, vai trò từng vị,sự phù hợp của liều lượng và đường dùng, các khuyến cáo, chống chỉ định khác. Phân tích giá trị của 4 phương pháp chữa bệnh thường dùng trong võ y: phương pháp nắn, mằn kết hợp với xoa bóp điều trị bong gân trật khớp, phương pháp nắn kết hợp đắp thuốc trong điều trị bong gân trật khớp, phương pháp bấm huyệt và phương pháp y võ khí công;các phương pháp thường chủ trị trên các chấn xương vê xương gân khớp, các đau nhức gân cốt mãn tính.

Đề tài cũng đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy võ y Bình Định như: Tiếp tục phân tích rõ về tính chất cấp thiết và ý nghĩa của việc bảo tồn phát huy giá trị các bài thuốc võ, tuyên truyền, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các võ sư võ nhân cung cấp thêm tài liệu, kinh nghiệm quý về võ y để tiếp tục phân tích đánh giá và lưu trữ. Đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức chuyên môn cho các lương y, các võ sư có nhu cầu; tuyên truyền,giới thiệu kết hợp võ y như là một phần không thể tách rời của võ cổ truyền Bình Định; Cần có chính sách phát triển nguồn dược liệu trong tỉnh đảm bảo chất lượng từ đó đảm bảo nguồn cung cấp, thay thế cho nhiều vị thuốc phải nhập ngoại, nguồn gốc không rõ ràng, chất lượng không ổn định.

Các thành viên Hội đồng KH&CN đánh giá ý nghĩa thực tiễn của đề tài, góp phần trong công tác lưu giữ và phát huy kiến thức võ cổ truyền Bình Định nói chung và võ y nói riêng trong việc gìn giữ phát triển và phục vụ đời sống. Hội đồng KH&CN tỉnh nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Sưu tầm, nghiên cứu tác dụng các bài thuốc dùng trong võ cổ truyền, và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị của võ y Bình Định" do ThS Phạm Thị Thanh Hương và Nguyễn Anh Pha đồng chủ nhiệm với kết quả Đạt.