Vừa qua, tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN)tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo tổng kết đề tài “Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk”.


Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Vinh Dự - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện một số phòng ban, đơn vị thuộc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, đại diện các Sở, ban, ngành và gần 30 doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề như: Báo cáo đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Giới thiệu các chương trình hỗ trợ về KH&CN cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; Giới thiệu phần mềm hỗ trợ đánh giá trình độ công nghệ theo Thông tư 04/TT-BKHCN và Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk.

Hội thảo cũng đã tổ chức thảo luận, giải đáp một số thắc mắc của các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về hoạt động đổi mới công nghệ và chính sách hỗ trợ về KH&CN cho doanh nghiệp.