Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Ninh tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý môi trường và định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, góp phần phát triển bền vững tỉnh Bắc Ninh”.


Đề tài do Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Bá Thành - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Sau thời gian hơn 1 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành những mục tiêu, nội dung đề ra, cụ thể: Qua việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường dưới nhiều góc độ khác nhau, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời đề tài cũng tìm ra được những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề còn tồn tại và hạn chế mà công tác này đang gặp phải. Trên cơ sở đó đề tài đưa ra đề xuất các nhóm giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, góp phần phát triển bền vững tỉnh Bắc Ninh.

Thành viên trong Hội đồng và thành viên phản biện đã nhất trí đánh giá: đây là đề tài có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Tuy nhiên, để báo cáo được hoàn thiện hơn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung đầy đủ ý kiến của thành viên Hội đồng và chỉnh sửa một số vấn đề trong báo cáo mà Hội đồng yêu cầu cho phù hợp với thực tiễn.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài đã thảo luận, nhận xét về kết quả của đề tài và các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiến hành đánh giá, xếp loại vào phiếu đánh giá và bỏ phiếu. Kết quả, 100% thành viên của Hội đồng đã nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại Khá.