Những chuyến du hành vượt thời gian không chỉ tồn tại trên phim ảnh mà hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trong video dưới đây, Brian Greene - Giáo sư môn vật lý và toán học của Đại học Colombia đãchỉ ra rằng những chuyếndu hành xuyên thời gian là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.