Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, cho biết lúc 13 giờ 12 phút 26 giây, ngày 16/6/2020, xảy ra động đất ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Động đất có độ lớn khoảng 4,9 độ Richter, độ sâu khoảng 12,6 km.

Tâm chấn tại tọa độ 22,5630N - 102,6550E, tại huyện Mường Te, tỉnh Lai Châu.

Trận động đất này được đánh giá rủi ro thiên tai cấp độ 4 (trên thang rủi ro thiên tai do động đất, từ cấp 1 đến cấp 5). Rủi ro thiên tai cấp độ 4 là khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp VII đến cấp VIII, xảy ra ở khu vực nông thôn hoặc khu vực có các hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần sẽ tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ tâm chấn. Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu