Từ ngày 11-14/10, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị liên quan với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác.

Chủ đề xuyên suốt của Hội nghị là: “Nỗ lực chung nhằm tái định hình việc học và tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục khu vực ASEAN và hơn thế nữa trong bối cảnh mới”.

Trong chuỗi hội nghị này, Bộ trưởng các nước ASEAN trao đổi về tình hình giáo dục – đào tạo của mỗi nước; chia sẻ những bài học thực tiễn, kinh nghiệm trong việc mở cửa trường học, dạy và học trong giai đoạn hậu COVID-19; cập nhật tình hình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động giáo dục ASEAN giai đoạn 2021-2025; và thảo luận về các chương trình, hỗ trợ và đóng góp của các nước đối tác trong các cơ chế hợp tác ASEAN+3 và ASEAN-EAS đối với các quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực giáo dục.