Công trình “Sự lây nhiễm trên diện rộng của vi khuẩn kháng colistin truyền được Escherichia coli với việc kháng gene mrc trong các cư dân Việt Nam”

(Wide dissemination of colistin-resistant Escherichia coli with the mobile resistance gene mcr in healthy residents in Vietnam) của các nhà nghiên cứu trường Đại học Osaka (Nhật Bản) và Trung tâm KHCN dịch vụ Y dược, trường Đại học Y Thái Bình mới xuất bản trên tạp chí Journal of Antimicrobial Chemotherapy chỉ ra sự hiện hành của Escherichia coli (CR-E), một loại vi khuẩn kháng colistin trong ruột người dân nông thôn Việt Nam ở mức khá cao, 70%.


Tỷ lệ các hộ gia đình và tỷ lệ người có vi khuẩn CR-E

Colistin là một loại kháng sinh cũ, tuy ít sử dụng do có độc tính cao với thận nhưng là phương án lựa chọn cuối cho các bệnh viêm nhiễm, nhiễm trùng huyết. Kháng colistin chủ yếu liên quan đến nhiễm sắc thể. Trước đây nó không được chú ý nhưng kể từ sau một công bố tại Trung Quốc năm 2015 về gene mrc trong các thể sinh bệnh có thể truyền sang gene của các loại sinh vật khác khiến cộng đồng y tế thế giới chú ý. Vì vậy, khi tìm hiểu vấn đề này, các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Việt Nam thấy một lượng lớn vi khuẩn kháng colistin trong thịt của các loài gia súc do colistin đã được bổ sung vào thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, tỷ lệ CR-E trong hệ vi khuẩn đường ruột của người dân khá cao (70,4%), CR-E đã có gene mcr. Các tác giả khuyến cáo, tuy những người mang CR-E không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay nhưng vẫn có nguy cơ rủi ro trong điều trị lâm sàng các bệnh truyền nhiễm.