Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 94 ứng viên GS, PGS có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có khiếu kiện đã hoàn thành, hiện có 41 ứng viên không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc có đơn xin rút.

Thông tin về kết quả rà soát hồ sơ ứng viên GS, PGS được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, ngày 2/4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2018.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2018.

Như vậy sau khi có 41 ứng viên không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo hoặc có đơn xin rút, năm 2017 chỉ còn 1.184 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, đạt tỷ lệ 77% (tỷ lệ này năm 2016 là 75,5%).

Hiện Bộ GD&ĐT đang khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận mới.

Báo cáo với Thủ tướng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chỉ công nhận các ứng viên đủ điều kiện, còn việc bổ nhiệm GS, PGS là do các cơ sở giáo dục tự quyết định.

Thủ tướng hoan nghênh Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã nghiêm túc trong việc rà soát 94 hồ sơ của các ứng viên GS, PGS, có những hồ sơ đã được rà soát nhiều lần, với tinh thần làm việc nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy chế, đúng thẩm quyền.

Trước đó Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xác minh làm rõ thông tin các trường hợp mà hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ các minh chứng theo quy định, đồng thời xác minh thêm những thông tin ứng viên khai chưa rõ ràng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước lần thứ IX.