Ngày 29/5, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2666, quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng phải cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, nhằm hỗ trợ việc khai báo y tế điện tử, giúp quản lý và phát hiện sớm ca bệnh, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bản hướng dẫn của Bộ Y tế áp dụng cho người dân có smartphone, các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí và nơi tập trung đông người.

Các ứng dụng phục vụ việc khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm: ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration) và tokhaiyte.vn, ứng dụng Bluezone, và ứng dụng NCOVI.Trang khai báo thông tin https://tokhaiyte.vn/

Cụ thể, khi đến nơi công cộng, tập trung đông người, phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật chế độ Bluetooth. Người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế VHD và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.

Trong lần đầu khai báo y tế điện tử, người dân khai tại một trong các ứng dụng nêu trên. Sau khi khai, người dân nhận mã QR của hệ thống tạo ra (có thể in ra, hoặc lưu trong điện thoại) phục vụ dùng khai báo y tế về sau. Khi cần cập nhật khai báo y tế, người dân có thể khai báo/cập nhật thông tin trên web hoặc trên các ứng dụng di động. Ở những lần khai báo sau, người dân không cần khai lại các thông chung mà chỉ phải cập nhật thông tin về triệu chứng hay dịch tễ của 21 ngày gần nhất.

Bộ Y tế cũng hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của từng đối tượng trong việc sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại các cảng hàng không, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm khác.

Đơn cử như, với các phương tiện giao thông công cộng, chủ phương tiện chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin hành khách đi trên phương tiện, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết. Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện công cộng có smartphone phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có smartphone nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 và điều kiện thực tế tại địa phương.

Bluezone có khả năng ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các smartphone cùng cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Bluezonecũng cho phép người dân khai báo y tế; ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng; gửi bản tin thông báo đến người dân.

NCOVI cho phép người dân thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hằng ngày (tự nguyện) và ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng.

VHDTokhaiyte.vn cho phép khai báo y tế (bắt buộc); khai báo y tế toàn dân; cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày đối với người dân trong khu vực cách ly (bắt buộc), ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng. Đặc biệt, Tokhaiyte.vn cung cấp và tạo ra mã QR cho các điểm kiểm dịch, cơ quan, trụ sở làm việc, khu công nghiệp, chung cư, trường học…