Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục 5 đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO được Quỹ tài trợ năm 2020 theo Quyết định số 160/QĐ-HĐQL-NAFOSTED.

Từ 27 hồ sơ gửi đến Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO ở các lĩnh vực Khoa học đất/môi trường, kỹ thuật sinh học/thực phẩm, hóa dược, hóa hữu cơ, vật lý lý thuyết, toán ứng dụng, sinh học phân tử (thực vật);, dịch tễ học, cơ học/kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, tâm lý học và giáo dục/xã hội học, Hội đồng khoa học NAFOSTED – FWO với 12 thành viên, trong đó một nửa của FWO và một nửa của NAFOSTED, đã lựa chọn ra năm đề tài để tài trợ trong năm 2020.

Các đề tài này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 24 tháng đến 36 tháng với sự tham gia của các nhóm nghiên cứu Việt Nam và Bỉ.

Năm đề tài được tài trợ lần này là “Cải thiện di truyền nhện nhỏ bắt mồi họ phytoseiidae bản địa nhằm hỗ trợ quản lý tổng hợp nhện đỏ và bọ trĩ tại Việt Nam” của PGS.TS Nguyễn Đức Tùng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); “Chất nhạy quang hiệu năng cao trên cơ sở các hợp chất cơ boron” của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ (trường Đại học Sư phạm Hà Nội); “Phòng trừ sinh học tuyến trùng ký sinh thực vật trên một số cây dược liệu ở miền Bắc Việt Nam” TS Trịnh Quang Pháp (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam); “Bệnh sán lá gan lớn mới nổi trên bình diện toàn cầu: phát triển và thẩm định mô hình lây nhiễm để xác định các chiến lược phòng chống có chi phí hiệu quả” của TS Đỗ Trung Dũng (Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương); “Sự thích ứng hành vi của người điều khiển phương tiện đối với hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh (ADAS): Nghiên cứu áp dụng đa phương pháp so sánh giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ” của TSKH Vũ Anh Tuấn (trường Đại học Việt Đức).