Đó là chủ đề buổi nói chuyện của diễn giả, tác giả Bea Johnson, một trong những người tiên phong trong phong trào lối sống Zero Waste, tác giả cuốn “Zero Waste Home” (Nhà không rác).

“Zero Waste” khởi đầu chỉ là một trào lưu, nhưng bất cứ ai trong chúng ta khi nhắc đến phong cách sống này đều hiểu rằng, đó là lối sống lành mạnh, một lối sống góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và trên hết là bảo vệ sức khỏe cho chúng ta.
“Zero Waste” khởi đầu chỉ là một trào lưu, nhưng bất cứ ai trong chúng ta khi nhắc đến phong cách sống này đều hiểu rằng, đó là lối sống lành mạnh, một lối sống góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường và trên hết là bảo vệ sức khỏe cho chúng ta.

Buổi nói chuyện nằm trong chuỗi chương trình “Đối thoại trẻ”, diễn ra tối thứ Sáu, ngày 12/7/2019 tại TP.HCM.

Đặc biệt, trong chương trình lần này, nhằm góp phần xây dựng “lối sống xanh”, công ty sách Thaihabooks sẽ tổ chức hoạt động “đổi sách cũ lấy cây”.

Khách đến tham gia chương trình có thể mang theo một cuốn sách cũ bất kỳ để đổi lại một chậu cây. Thaihabooks sẽ ưu tiên đổi sách cũ lấy cây cho 50 khách đầu tiên. Sách cũ của các bạn sẽ được Thaihabooks phân loại và sử dụng để xây dựng những tủ sách, thư viện vì cộng đồng.