Trước những tranh cãi xoay quanh vấn đề môn Lịch sử là môn lựa chọn ở cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT mới đây đã có phản hồi.

Trên tinh thần “tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học, cấp học trên”, Chương trình GDPT mới chia giáo dục lịch sử làm hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Trong đó, từ lớp 1 đến lớp 9, giáo dục lịch sử là nội dung bắt buộc; ở cấp học THCS, giáo dục lịch sử được tích hợp với môn Địa lý, là môn học bắt buộc; còn ở cấp THPT, Lịch sử được bố trí là một môn học trong tổ hợp khoa học xã hội.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sắp xếp các môn giáo dục lịch sử trong Chương trình GDPT 2018 thành hai giai đoạn như trên “là phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế, có căn cứ khoa học và phù hợp với các mục tiêu lớn của giáo dục quốc gia”.