Cục Sở hữu trí tuệ vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00080 cho sầu riêng Cái Mơn và Sở KH&CN Bến Tre sẽ quản lý chỉ dẫn địa lý này. Đây là chỉ dẫn địa lý đầu tiên được bảo hộ cho sản phẩm sầu riêng ở Việt Nam.

Sầu riêng Cái Mơn
Sầu riêng Cái Mơn

Sầu riêng Cái Mơn bao gồm hai giống - Monthong và Ri6 – với đặc trưng hạt lép, tỉ lệ hạt thấp, hàm lượng dinh dưỡng và khoáng chất cao (protein: ≥ 3 %; vitamin C: ≥ 35 mg/100g; Ca: ≥ 35 mg/kg; K: ≥ 3668 mg/kg; Na: ≥ 25,4 mg/kg; Fe: ≥ 2,2 mg/kg; Zn: ≥ 2,1 mg/kg)

Bên cạnh điều kiện tự nhiên nơi đây thích hợp với sinh trưởng của cây sầu riêng, các bí quyết canh tác truyền thống của người dân như nhân giống vô tính, thiết kế vườn trồng theo hình thức xẻ mương, lên liếp, xây dựng đê bao quanh vườn, cũng góp phần tạo nên danh tiếng và chất lượng của sầu riêng Cái Mơn.