Trung Quốc đang triển khai kế hoạch phóng tàu thăm dò Hằng Nga 5 vào cuối năm nay để thực hiện nhiệm vụ mang các mẫu vật đất, đá từ Mặt trăng về Trái đất.

Tàu Hằng Nga 5. Ảnh: Spaceflight Now.
Tàu Hằng Nga 5. Ảnh: Spaceflight Now.

Tàu vũ trụ sẽ bay vào không gian nhờ lực đẩy của tên lửa Trường Chinh 5 tại Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam.

Tàu thăm dò Hằng Nga 5 nặng tổng cộng 8,2 tấn, bao gồm bốn thành phần chính là tàu quay quanh quỹ đạo, tàu đổ bộ, phương tiện vận chuyển mẫu vật và khoang hồi quyển. Tàu đổ bộ sẽ dùng máy khoan và cánh tay robot để thu thập khoảng 2 kg đất, đá trên bề mặt Mặt trăng và đặt vào phương tiện vận chuyển mẫu vật. Khoang hồi quyển sẽ có nhiệm vụ đưa hộp đựng mẫu vật quay trở lại Trái đất.

Nếu nhiệm vụ Hằng Nga 5 thành công, nó sẽ khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới mang được mẫu vật Mặt trăng trở lại Trái đất an toàn sau Mỹ và Nga.