Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch Chương trình Hành động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy Ban Nhân Dân TPHCM vừa ban hành là đẩy mạnh công tác truy xuất hàng hóa, gắn với thực thi quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa.

Ủy Ban Nhân Dân (UBND) TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Chương trình Hành động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Thành phố. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình này là đẩy mạnh công tác truy xuất hàng hóa, nhằm góp phần đảm bảo chất lượng và bảo vệ hàng hóa trong nước, vận động người dân sử dụng sản phẩm công nghệ Việt Nam.

Theo chương trình này, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM sẽ là đầu mối xây dựng và triển khai các Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước đến các doanh nghiệp, góp phần cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh việc xây dựng nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.

Các sản phẩm nông nghiệp được trưng bày tại Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao TPHCM
Các sản phẩm nông nghiệp được trưng bày tại Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao TPHCM

UBND TPHCM cũng giao Sở KH &CN TPHCM nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích để thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhằm gắn kết giữa doanh nghiệp với các Viện - Trường để phối hợp, nghiên cứu, phát triển, đa dạng các sản phẩm mới; hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị có công nghệ tiên tiến… để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nhằm giảm giá thành sản phẩm.

Sở KH&CN TPHCM cũng được phân công là đầu mối phối hợp với Sở Công thương TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức, công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phục vụ nông thôn; phát triển hệ thống giao dịch hiện đại, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, nhằm phát triển nhanh thị trường cho doanh nghiệp thông qua xây dựng thương hiệu trực tuyến cho các hàng hóa chủ lực.

Đặc biệt, Sở KH&CN cũng là đầu mối phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất nông nghiệp; phát triển mạnh các vùng sản xuất để chủ động cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, thay thế dần nguyên liệu nhập khẩu. Đồng thời, Sở KH& CN cũng được giao nghiên cứu, thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp các qui chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đối với hàng hóa; hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của hàng Việt Nam.