Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1299/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Trần Văn Tùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng. Ảnh: Loan Lê.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng. Ảnh: Loan Lê.

Theo phân công công tác của Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Văn Tùng phụ trách lĩnh vực xây dựng, tổ chức các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng đảm trách công tác đăng ký hoạt động của các tổ chức KH&CN và các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN; Công tác phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ KH&CN và kế hoạch đầu tư phát triển của ngành; Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh…).

Hiện Thứ trưởng Trần Văn Tùng tham gia các Ban chỉ đạo: Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão trung ương và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức...