Thắng thông minh, chịu khó, nói ít làm nhiều và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.


TS Nguyễn Văn Chúc – Trưởng phòng Vật liệu cácbon nano, Viện Khoa học vật liệu

Tôi đã làm việc với TS Bùi Hùng Thắng 10 năm, từ khi tôi đang làm nghiên cứu sinh, còn Thắng là sinh viên thực tập tại Viện Khoa học vật liệu.

Thắng thông minh, chịu khó, nói ít làm nhiều và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ngoài việc làm thực nghiệm, Thắng có nền tảng lý thuyết rất tốt và giỏi trong các tính toán về mặt học thuật. Vì thế, nhiều công việc liên quan đến tính toán khi thực nghiệm, anh em trong phòng đều nhớ Thắng làm giúp. Bên cạnh đó, với nền tảng tốt về vật lý, Thắng cũng nhiều năm tham gia hướng dẫn đội tuyển Olympic vật lý của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở phòng, Thắng cũng là người đi đầu trong việc đưa các sản phẩm từ nghiên cứu cơ bản ra thị trường, đặc biệt là kết nối với các doanh nghiệp để triển khai ứng dụng, điển hình là modul đèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng.

Học viên Mai Thị Phượng – nghiên cứu tại Viện Khoa học vật liệu

Thầy Thắng là người đã hướng dẫn khi tôi bắt đầu tới viện học tập và nghiên cứu. Thầy là người hiền và rất tỉ mỉ, cẩn thận. Khi tôi mới đến phòng, thầy hướng dẫn tôi từ cách làm những thực nghiệm đơn giản nhất cho tới cách viết và trình bày báo cáo. Lúc nào thầy cũng là người kiểm duyệt, chỉnh sửa các báo cáo cho chúng tôi và sẵn sàng bỏ thời gian ra giải thích rõ vì sao cần viết thế này, vì sao không nên viết thế kia.

Ngoài chuyên môn, tôi học được rất nhiều từ thầy cách chăm chút cho từng trang báo cáo và cố gắng để rèn tính cách cẩn thận, tỉ mỉ giống thầy.