Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Y sinh và Trường Khoa học Đời sống thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông (Trung Quốc) phát triển một hệ thống kích hoạt ánh sáng đỏ xa (FRL) có khả năng chỉnh sửa gene hiệu quả trong tế bào động vật có vú [bao gồm cả con người], theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances vào ngày 10/7.

Ảnh: China Daily.
Ảnh: China Daily.

Hệ thống này được gọi là split-Cas9 (FAST). Thông qua việc chiếu sáng FRL dựa trên điốt phát quang, FAST cho phép chỉnh sửa gene tại nhiều vị trí trên nhiễm sắc thể (locus) trong tế bào người, bao gồm cả ghép nối không tương đồng (NHEJ) và sửa chữa tái tổ hợp tương đồng (HDR).

Thử nghiệm của nhóm nghiên cứu trên động vật cho thấy, FAST là công cụ chỉnh sửa gene cực kỳ mạnh mẽ có thể nhắm mục tiêu vào các cơ quan nội tạng của chuột biến đổi gene, chẳng hạn như tế bào gan hepatocyte và gene đột biến PLK1 gây bệnh ung thư trong các khối u xenograft A549.

“Trong tương lai, hệ thống FAST sẽ được ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học để chỉnh sửa gene mô sâu (deep tissue) với độ chính xác cao”, Haifeng Ye, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.