Trung Quốc vừa công bố một đạo luật nhằm hạn chế việc thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu di truyền của người dân trong nước, bao gồm các mẫu sinh học có thể tách chiết DNA.

Ảnh: iStock.
Ảnh: iStock.

Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7. Các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ phải chịu khoản tiền phạt khổng lồ lên tới 1,4 tỷ USD. Họ cũng bị đưa vào danh sách đen, không được phép tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào liên quan đến gene trong vòng 5 năm hoặc vĩnh viễn trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, các nhà khoa học làm việc cho tổ chức nước ngoài cần phải hợp tác với một tổ chức nghiên cứu trong nước nếu muốn thu thập vật liệu di truyền của công dân Trung Quốc, hoặc có ý định mang DNA ra ngoài lãnh thổ. Tất cả những dự án hợp tác như vậy đòi hỏi phải được sự chấp thuận của Bộ Khoa học Trung Quốc.

Năm 2018, Chính phủ Trung Quốc từng công khai ba trường hợp liên quan đến 5 công ty và một bệnh viện đã chuyển mẫu sinh học và dữ liệu giải trình tự gene của công dân Trung Quốc ra nước ngoài mà không được sự cho phép.