Hiện nay, trí thông minh nhân tạo (AI) đã được nghiên cứu, triển khai trên toàn thế giới và Đông Nam Á đang nổi lên như một trung tâm phát triển AI tiên tiến.

Đông Nam Á đang đầu tư rất nhiều vào trí thông minh nhân tạo (AI) và tạo ra những nghiên cứu AI có chất lượng. Nguồn: Asian Scientist

Theo báo cáo của công ty Clarivate Analytics, bài báo đầu tiên về AI của khu vực Đông Nam Á ra đời năm 1985, và tính đến nay đã có 24.548 bài báo liên quan đến AI được xuất bản. Trong số đó, Singapore là quốc gia có nhiều công bố nhất với 10.274 bài báo, theo sau là Malaysia (8.416 bài báo) và Thái Lan (3.648 bài báo). Ba quốc gia này chiếm 86% tổng số lượng nghiên cứu về AI của khu vực Đông Nam Á.

Trong số 161 bài báo được trích dẫn cao về AI tại Đông Nam Á, Singapore đóng góp 97 bài báo, tiếp đó là Malaysia với 52 bài báo. Xét về bằng sáng chế liên quan đến AI, Singapore là quốc gia chiếm ưu thế với 77% tổng số bằng sáng chế của Đông Nam Á. Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai với 7% số bằng sáng chế.

Bốn trường đại học hàng đầu nghiên cứu AI trong khu vực là Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU), Đại học Malaya (UM) và Đại học Công nghệ, Malaysia (UTM).