Việc bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu tập trung, dữ liệu của các cơ quan, doanh nghiệp cũng như an toàn đường truyền, kết nối là rất quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh.

Theo Phó Giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên sáng lập Hội đồng Thế giới về dữ liệu các thành phố, việc bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu tập trung, dữ liệu của các cơ quan, doanh nghiệp cũng như an toàn đường truyền, kết nối là rất quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh.

Trong đó, điều quan trọng là phải dự báo được các tình huống an ninh mạng, dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu.


Việc quản lý kỹ thuật cơ bản cho công tác an toàn, an ninh thông tin bao gồm các biện pháp sau:

1. Tổ chức mô hình mạng, cài đặt, cấu hình...

2. Quản lý hệ thống mạng không dây.

3. Tổ chức quản lý tài khoản, quyền truy nhập hệ thống.

4. Quản lý đăng nhập hệ thống, tổ chức theo dõi, giám sát tất cả các phương pháp đăng nhập từ xa.

5. Quản lý Logfile hệ thống thông tin cần ghi nhận các sự kiện.

6. Chống mã độc, virus.

7. Tổ chức quản lý tài nguyên, kiểm tra, giám sát chức năng chia sẻ thông tin.

8. Các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho trang thông tin điện tử/ cống thông tin điện tử.

9. Thiết lập cơ chế sao lưu và phục hồi máy chủ, máy trạm.

10. Xử lý khẩn cấp khi phát hiện hệ thống bị tấn công, thông qua các dấu hiệu như luồng, tin (traffic) tăng lên bất ngờ, nội dung trang chủ bị thay đối, hệ thống hoạt động chậm khác thường...

Về mặt quy định pháp luật, Phó Giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Văn Thành cho rằng cần hình thức xử lý nghiêm, có tính chất răn đe đối với các tội phạm mạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống tội phạm an ninh mạng; phối hợp chặt chẽ với cảnh sát quốc tế (Interpol) và các tổ chức cung cấp dịch vụ mạng toàn cầu để ngăn chặn, truy tìm và xử lý có hiệu quả.