Sài Gòn năm 1970 hiện lên sống động qua ống kính của các cựu binh Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 31 bộ binh Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.

Goc anh quy ve Sai Gon nam 1970 cua linh My (2)