Tờ TN vừa thống kê ra top 10 món đồ cổ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn đầu danh sách này là chiếc bình cổ từ thời nhà Thanh (Trung Quốc) có giá lên đến 80,2 triệu USD.

1. Chiếc bình cổ có niên đại từ nhà Thanh (Trung Quốc) - giá: 80,2 triệu USD.
1. Chiếc bình cổ có niên đại từ thời nhà Thanh (Trung Quốc) - giá: 80,2 triệu USD.

2. Sổ chép tay Leicester của họa sĩ Leonardo da Vinci - giá: 30,8 triệu USD.
2. Sổ chép tay Leicester của họa sĩ Leonardo da Vinci - giá: 30,8 triệu USD.

3. Tủ cầu lông từ thế kỷ 18 - giá: 28,8 triệu USD.
3. Tủ cầu lông từ thế kỷ 18 - giá: 28,8 triệu USD.

4. Sừng thủ công Oliphant - giá: 16,1 triệu USD.
4. Sừng thủ công Oliphant - giá: 16,1 triệu USD.

5. Chiếc bình cổ xanh-trắng được lên men màu hồng Moonflask - giá: 15,1 triệu USD.
5. Chiếc bình cổ xanh-trắng được lên men màu hồng Moonflask - giá: 15,1 triệu USD.

6. Bình ba chân làm bằng vàng thời nhà Minh (Trung Quốc) - giá: 14,2 triệu USD.
6. Bình ba chân làm bằng vàng thời nhà Minh (Trung Quốc) - giá: 14,2 triệu USD.

7. Vương miện Tiara - giá: 12,1 triệu USD.
7. Vương miện Tiara - giá: 12,1 triệu USD.

8. Bàn Thư Ký Antique của Goddard & Townsend - giá: 11,4 triệu USD.
8. Bàn Thư Ký Antique của Goddard & Townsend - giá: 11,4 triệu USD.

9. Chén súp Hoàng gia Germain Tureen - giá: 9,7 triệu USD.
9. Chén súp Hoàng gia Germain Tureen - giá: 9,7 triệu USD.

10. Thanh kiếm của Napoleon - giá: 6,4 triệu USD.
10. Thanh kiếm của Napoleon - giá: 6,4 triệu USD.