Tờ BI vừa bầu chọn ra 11 chiếc kính mát đáng mua nhất trong tầm giá dưới 100 USD. Dẫn đầu danh sách này chiếc MVMT Reveler có giá 70 USD (tương đương 1,59 triệu đồng).

1. MVMT Reveler. Giá: 70 USD (tương đương 1,59 triệu đồng).
1. MVMT Reveler. Giá: 70 USD (tương đương 1,59 triệu đồng).


2. Ray-Ban Aviators. Giá: 91,15 USD (tương đương 2,07 triệu đồng).
2. Ray-Ban Aviators. Giá: 91,15 USD (tương đương 2,07 triệu đồng).


3. Komono Clemen. Giá: 69,95 USD (tương đương 1,59 triệu đồng).
3. Komono Clemen. Giá: 69,95 USD (tương đương 1,59 triệu đồng).

4. Le Specs Tweedledum. Giá: 79 USD (tương đương 1,79 triệu đồng).
4. Le Specs Tweedledum. Giá: 79 USD (tương đương 1,79 triệu đồng).

5. MVMT Legend. Giá: 75 USD (tương đương 1,70 triệu đồng).
5. MVMT Legend. Giá: 75 USD (tương đương 1,70 triệu đồng).

6. Warby Parker Topper. Giá: 95 USD (tương đương 2,15 triệu đồng).
6. Warby Parker Topper. Giá: 95 USD (tương đương 2,15 triệu đồng).

7. Spy Optic Discord. Giá: 92,32 USD (tương đương 2,10 triệu đồng).
7. Spy Optic Discord. Giá: 92,32 USD (tương đương 2,10 triệu đồng).

8. Oakley Half Jacket. Giá: 90 USD (tương đương 2,04 triệu đồng).
8. Oakley Half Jacket. Giá: 90 USD (tương đương 2,04 triệu đồng).

9. Sunski Dipseas. Giá: 55 USD (tương đương 1,25 triệu đồng).
9. Sunski Dipseas. Giá: 55 USD (tương đương 1,25 triệu đồng).

10. Knockaround Fort Knox. Giá: 30 USD (tương đương 680.000 đồng).
10. Knockaround Fort Knox. Giá: 30 USD (tương đương 680.000 đồng).

11. Warby Parker Barkley. Giá: 95 USD (tương đương 2,15 triệu đồng).
11. Warby Parker Barkley. Giá: 95 USD (tương đương 2,15 triệu đồng).

12. J.Crew Jack. Giá: 98 USD (tương đương 2,22 triệu đồng).
12. J.Crew Jack. Giá: 98 USD (tương đương 2,22 triệu đồng).