Theo thống kê của BI, Bangkok (Thái Lan), London (Anh), Paris (pháp), Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất)… là những thành phố hút khách du lịch quốc tế nhất thế giới năm 2016.

1. Thủ đô Bangkok(Thái Lan) - lượt khách quốc tế: 21,47 triệu.

2. Thủ đô London (Anh) - lượt khách quốc tế: 19,88 triệu.

3. Thủ đô Paris(Pháp) - lượt khách quốc tế: 18,03 triệu.

4. Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) - lượt khách quốc tế: 15,27 triệu.

5. Thành phố New York (Mỹ) - lượt khách quốc tế: 12,75 triệu.

6. Thủ đô Singapore (Singapore) - lượt khách quốc tế: 12,11 triệu.

7. Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) - lượt khách quốc tế: 12,02 triệu.

8. Thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - lượt khách quốc tế: 11,95 triệu.

9. Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) - lượt khách quốc tế: 11,7 triệu.

10. Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) - lượt khách quốc tế: 10,2 triệu.