Một nghiên cứu gần đây bởi các nhà khoa học tại Đại học California-Riverside cho thấy khí mêtan, một loại khí nhà kính có hại, không tác động xấu tới khí hậu như chúng ta vẫn tưởng.