Một “nguồn gen” tốt hay lối sống lành mạnh, đâu mới là yếu tố quyết định tuổi thọ của con người?