Để bảo vệ con mình, sư tử cái bị đồng loại ăn thịt, xé xác vô cùng tàn nhẫn.