Thiên chức làm cha, làm mẹ và tình cảm gia đình chính là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho muôn loài, nhưng đối với chim tu hú thì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống gian xảo và độc ác của loài chim này.


Chim tu hú con đang đẩy trứng chim chích ra khỏi tổ.

- Video: Cận cảnh cuộc sống gian xảo và độc ác của loài tu hú. Nguồn: Youtube.