Trang chủ Search

súc-rửa-bồn - 1 kết quả

Lần đầu có hệ thống súc rửa tự động bồn xăng, dầu chôn ngầm "made in Việt Nam"

Lần đầu có hệ thống súc rửa tự động bồn xăng, dầu chôn ngầm "made in Việt Nam"

Lần đầu tiên hệ thống súc rửa tự động bồn xăng, dầu chôn ngầm được nghiên cứu và chế tạo thành công tại Việt Nam. Hệ thống này giúp bảo đảm an toàn và tiết kiệm thời gian làm việc cho người lao động.