Trang chủ Search

cóc-mắt - 2 kết quả

Nhà khoa học Việt Nam tham gia phát hiện hai loài mới

Nhà khoa học Việt Nam tham gia phát hiện hai loài mới

Các nhà khoa học Việt Nam vừa tham gia phát hiện hai loài mới là Cóc mắt cao bằng và Thạch sùng ngón mường phăng.
Phát hiện loài cóc mới ở Nghệ An

Phát hiện loài cóc mới ở Nghệ An

Loài cóc mắt ngón chân rộng mới được tìm thấy ở khu dự trữ sinh quyển của tỉnh Nghệ An.