Trang chủ Search

REDD - 3 kết quả

Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng: Công nghệ vào cuộc

Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng: Công nghệ vào cuộc

Năm 2009, Việt Nam trở thành một trong chín quốc gia đầu tiên được lựa chọn thí điểm Chương trình Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng REDD+. Ở giai đoạn này, sự phát triển của REDD+ dường như phụ thuộc nhiều vào vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và công nghệ.
Hiệu quả 10 năm tham gia chương trình giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng

Hiệu quả 10 năm tham gia chương trình giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng

Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới và là quốc gia đầu tiên trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hoàn thành khung Warsaw và đủ điều kiện để có thể nhận được các khoản chi trả dựa trên kết quả từ Chương trình Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng REDD+ của Liên hợp quốc .
Việt Nam đóng góp tích cực và quan trọng tại Hội nghị COP 21

Việt Nam đóng góp tích cực và quan trọng tại Hội nghị COP 21

Tại Hội nghị lần thứ 21, các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) cùng với 195 nước, Việt Nam đã chủ động tiến hành những đóng góp tích cực, quan trọng vào sự thành công của Hội nghị này, được nhiều quốc gia đánh giá cao.