Trang chủ Search

2002-AJ129 - 1 kết quả

Tiểu hành tinh khổng lồ sắp bay lướt qua Trái Đất

Tiểu hành tinh khổng lồ sắp bay lướt qua Trái Đất

Một tiểu hành tinh có kích cỡ trung bình sẽ bay lướt qua Trái Đất ở khoảng cách 4,2 triệu km vào đầu tháng tới.