Triển khai Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ, với các nội dung sau:

I. Danh mục nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn

1. Đề tài: Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng dựa vào hệ sinh thái đất ngập nước ở Khu kinh tế Dung Quất và vùng phụ cận.

2. Đề tài: Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến, tiêu thụ cây dược liệu ngũ vị tử (Schisandra sphenanthera Rehder et Wills. Schisandraceae) theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

3. Đề tài: Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu đương quy (Angelica acutiloba Kit.) theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

4. Đề tài: Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, mô hình can thiệp sớm bệnh động mạch vành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Dự án: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ canh tác, chế biến và tiêu thụ ớt hàng hóa theo chuỗi giá trị tại huyện Bình Sơn và vùng phụ cận.

6. Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ khai thác, phát triển sản phẩm măng vót theo chuỗi giá trị ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

7. Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gừng sẻ theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

8. Đề tài: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt trên một số cây trồng có giá trị kinh tế cao để nâng cao nhận thức và năng lực canh tác của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi.

9. Dự án: Ứng dụng KHCN phục vụ nuôi chế biến cá thát lát theo chuỗi giá trị tại các hồ đập lớn ở tỉnh Quảng Ngãi.

10. Đề tài: Ứng dụng KHCN thực nghiệm mô hình nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus vannamei Boone, 1931) với sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus, 1766) tại Quảng Ngãi.

11. Dự án: Ứng dụng KHCN sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi.

12. Đề tài: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản phẩm chè Trà Nham theo chuỗi giá trị.

II/ Hồ sơ và thời gian tuyển chọn:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên Website https://skh.quangngai.gov.vn/gồm:

(1) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có); (2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án; (3) Thuyết minh đề tài, dự án; (4) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; (5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia; (6) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có thuê chuyên gia); (7) Văn bản xác nhận đồng ý của tổ chức phối hợp thực hiện (nếu có); (8) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê (không quá 30 ngày đến thời điểm nộp hồ sơ); (9) Báo cáo tài chính 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì; (10) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Dự toán kinh phí thực hiện theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Số lượng hồ sơ: 15 bộ (01 bản chính và 14 bản sao) và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; (1) Tên nhiệm vụ KH&CN dự tuyển; (2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ; (3) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định; phải nộp đúng thời hạn và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được tuyển chọn và không gửi trả lại.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (Điện thoại số 0255. 38556005).

2. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến 17 giờ 00 ngày 01/12/2020.

- Nơi nhận hồ sơ: Quầy Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (Số 54 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)./.