Mới đây, tại huyện Mộc Châu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: Đánh giá thực trạng trồng trọt, chăn nuôi, lựa chọn cây trồng vật nuôi trên Cao nguyên Mộc Châu.


TS Nguyễn Quốc Oánh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu khai mạc và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phòng Nông nghiệp huyện Mộc Châu và một số Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ.

Đây là một trong những nội dung của đề tài “Đánh giá hiệu quả một số cây trồng, vật nuôi trên cao nguyên Mộc Châu và đề xuất định hướng giải pháp cho phát triển chăn nuôi và trồng trọt trên địa bàn” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, TS Nguyễn Thị Thủy làm chủ nhiệm. Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát điển hình tại 4 xã của huyện Mộc Châu (Thị trấn nông trường Mộc Châu, xã Phiêng luông, xã Tân Lập, xã Mường Sang) và 4 xã của huyện Vân Hồ (xã Vân Hồ, xã Tô Múa, xã Liên Hoà, xã Chiềng Khoa) bằng cách phỏng vấn trực tiếp các hộ nông dân, hợp tác xã, người thu gom, thương lái, doanh nghiệp và cán bộ chuyên môn nhằm đánh giá hiệu quả của các cây trồng, vật nuôi; những rủi ro trong trồng trọt chăn nuôi và những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ của các loại cây, con trên địa bàn 2 huyện.

Tại Hội thảo nhóm thực hiện đề tài đã báo cáo thực trạng quy hoạch phát triển trồng trọt, chăn nuôi trên cao nguyên Mộc Châu. Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đưa ra những cây trồng vật nuôi chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế, từ đó đề xuất các giải pháp cho phát triển trồng trọt, chăn nuôi trên Cao nguyên Mộc Châu.