Để có được những hạt muối trắng tinh, mặn dịu, thanh và sạch sẽ, những diêm dân nơi đây đã phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi mặn chát.

Để bắt đầu vào mùa vụ mới, diêm dân cần phải chuẩn bị ruộng. Trước hết họ cần phải cuốc đất lên để làm lại nền ruộng. Ảnh: Liên minh hợp tác xã Phú Yên

Tiếp đó là khâu đầm da ruộng muối. Đây là công đoạn vất vả nhất trong cả quá trình làm muối. Ảnh: Báo Nông Nghiệp

Trước khi đầm, phải vãi cát mịn xuống ruộng để ép chặt lớp bùn. Sau đó đầm đi đầm lại sao cho mặt ruộng phẳng lỳ, có như thế khi muối sắc nước, hạt muối mới chắc, trắng tinh và không bị lấm bùn.Ảnh: Báo Nông Nghiệp

Sau đó thì tháo nước biển bề mặt vào ruộng, hoặc có thể là tầng nước mặn của mạch ngầm. Lấy nước biển vào chứa trong ô ruộng đầu tiên gọi là chứa nước biển, sau đó san qua ô thứ 2 gọi là nuôi mặn. Từ ô nuôi mặn có mương nước dẫn qua ô chịu lắng cho nước biển sắc lại. Ảnh: Báo Phú Yên

Công đoạn tiếp theo khi muối kết tủa, lấy những bàn cào có tra những cây sào dài hàng chục mét để cào muối. Ảnh: Báo Nông Nghiệp

Khi cào muối, diêm dân quây thành từng đống lớn nhỏ. Ảnh: INT

Rồi gom lại thành một đống lớn để dùng xe cơ giới vận chuyển tới kho. Ảnh: Báo Phú Yên