M Hội đồng tư vấn tiến hành thẩm định đề cương giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019: “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây xoài ghép ĐL4 (Đài Loan), cây Sầu riêng Monthong (Thái Lan) và cây chôm chôm tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa” do ông Tạ Sáu - Trưởng phòng Quản lý KHCNCS làm chủ nhiệm, Sở KH&CN chủ trì thực hiện.


Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống xoài ghép ĐL4 (Đài Loan), Sầu riêng Monthong (Thái Lan) và cây chôm chôm tại xã Hướng Phùng của huyện Hướng Hóa nhằm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của 3 giống cây ăn quả này để định hướng đầu tư phát triển thành vùng trồng cây ăn quả Bắc Hướng Hóa, nhằm thay thế dần diện tích cà phê đã già cỗi.

Theo đó, đơn vị thực hiện dự kiến sẽ xây dựng mô hình trồng thử nghiệm 3.000m2 cây xoài ghép ĐL4 - Đài Loan, Sầu riêng Monthong -Thái Lan và cây chôm chôm tại xã Hướng Phùng để đánh giá khả năng thích nghi: các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển, tình hình sâu bệnh hại để đánh giá năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của mô hình,... làm cơ sở khoa học để tham mưu Tỉnh xây dựng chính sách nhân rộng thành vùng trồng cây ăn quả chủ lực, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng núi phía Bắc Hướng Hóa. Hoàn thiện 3 quy trình kỹ thuật trồng thâm canh 3 giống cây ăn quả này phù hợp với điều kiện của vùng Bắc Hướng Hóa để khuyến cáo bà con áp dụng nhân rộng sau khi đề tài thành công.

Hội đồng đánh giá đơn vị chủ trì đã thực hiện và trình bày thuyết minh nhiệm vụ nghiêm túc, khoa học. Đồng thời, đề nghị đơn vị thực hiện cần tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh. Kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trần Ngọc Lân thay mặt Hội đồng nhất trí cao và thống nhất việc triển khai thực hiện đề tài .