Mới đây, Hội đồng nghiệm thu các dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Dự án do Trung tâm phát triển Nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông thôn) chủ trì thực hiện, ThS Đặng Đức Chiến làm chủ nhiệm.


Với mục tiêu xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nhằm nâng cao danh tiếng, bảo tồn nguồn giống lúa địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Năm 2017, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt cho Trung tâm phát triển Nông thôn thực hiện dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Qua 2 năm thực hiện, dự án đã bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Xây dựng được hệ thống nhận diện cũng như các quy định quản lý, sử dụng, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp”; Xây dựng các phương tiện quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm gạo nếp mang nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc…

Hội đồng đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án, tiến hành đánh giá chấm điểm, kết quả trung bình đạt 82,56 điểm, xếp loại Khá.