Thông qua thử nghiệm trồng một số loại cây có khả năng chịu ngập cao như cây gáo vàng, cây trai Nam bộ, cây sao đen, bằng lăng nước, lộc vừng, các nhà khoa học đã chọn và khẳng định được 3 loài cây có thể trồng rừng trên vùng đất bán ngập.


Trong đó, cây gáo vàng là loài cây bản địa có khả năng chống chịu tốt nhất với điều kiện bán ngập, có thể chịu ngập toàn thân trong 1-5 tháng. Tiếp đó là cây sao đen và cây trai Nam bộ, chịu ngập được từ 1-3 tháng nhưng không có khả năng chịu ngập toàn thân.

Đây là kết quả đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng rừng cây bản địa trên đất bán ngập tại hồ Trị An tỉnh Đồng Nai” vừa được Sở KH&CN Đồng Nai nghiệm thu.