Vừa qua, tại Sở KH&CN Nghệ An, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đối với dự án "Thử nghiệm, ứng dụng 1 số loại thuốc có nguồn gốc sinh học vào phòng trừ 1 số đối tượng sâu bệnh hại trên cây cảm tại Nghệ An". Dự án này do ThS Phan Duy Hải chủ nhiệm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An chủ trì.

Dự án được triển khai thực hiện trong thời gian 30 tháng (12/2016 đến 5/2019) với kinh phí 1.003.180 (trong đó có 50% từ ngân sách nhà nước và 50% kinh phí đối ứng) nhằm mục tiêu xây dựng được quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cam nhằm giảm được 701% thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học trong phòng trừ sâu bệnh hại cam, góp phần tăng chất lượng sản phẩm cam và bảo vệ môi trường.


Trong thời gian thực hiện, dự án đã nghiên cứu và xây dựng quy trình sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cam. Xây dựng được mô hình áp dụng quy trình sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cam trên quy mô 6 ha. Đào tạo 12 cán bộ sơ sở và 63 người dân nắm vững quy trình sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cam. Bổ sung, hoàn thiện quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây cam tại Nghệ An.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng KHCN đã có những đánh giá và góp ý bổ sung vào báo cáo của dự án. Các ý kiến đều đồng tính với báo cáo và đánh gái cao nỗ lực của nhóm thực hiện dự án trong quá trình thực hiện. Kết quả của dự án có tính ứng dụng cao và rất cần thiết đối với người trồng cam cũng như đối với việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó còn có 1 số ý kiến đề nghị bổ sung 1 số nội dung thuộc về vấn đề chuyên môn và trình bày báo cáo.

Hội đồng nghiệm thu đồng ý thông quá và đánh giá loại Khá.