Vừa qua, tại Sở KH&CN Nam Định đã diễn ra Hội thảo khoa học về công nghệ điện rác WTE.


Tham dự hội nghị có đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Đặng Huy Đông - Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; đại diện UBND thành phố Nam Định; Sở KH&CN; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH Sa Mạc Xanh; Công ty TNHH Thủy lực máy; trưởng các phòng/đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; Đài phát thanh và truyền hình Nam Định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có tổng lượng rác thải sinh hoạt khoảng 880 tấn/ngày, trong đó: khu vực thành phố Nam Định khoảng 200 tấn/ ngày; khu vực nông thôn khoảng 680 tấn/ngày. Theo số liệu dự báo đến năm 2020 tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 1.750 tấn/ngày; trong đó chất thải rắn sinh hoạt khoảng 1.130 tấn/ngày (Thành phố Nam Định khoảng 622 tấn/ngày; khu vực các huyện là 1128 tấn/ngày). Dự báo đến năm 2025 khối lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 2.710 tấn/ngày (trong đó thành phố Nam Định khoảng 1.149 tấn/ngày; khu vực các huyện là 1.561 tấn/ngày). Dự báo đến năm 2030 khối lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 3.690 tấn/ngày (trong đó thành phố Nam Định khoảng 1.434 tấn/ngày; khu vực các huyện là 2.256 tấn/ ngày). Việc quản lý và xử lý chất thải rắn còn nhiều hạn chế, chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, chỉ một phần nhỏ là đốt và sản xuất phân compost.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày về công nghệ điện rác - WTE. WTE chuyển hóa các chất thải mà không phân biệt các loại chất thải rắn công nghiệp hay sinh hoạt. Đối với WTE, chính những chất thải vô cơ lại là tác nhân để chuyển hóa chất thải rắn, tức là sử dụng nhiệt hóa, chứ không đốt, để bẻ gãy các mạch hidrocacbon, chuyển hóa chất thải rắn từ thể rắn sang thể khí và tạo ra khí đốt tổng hợp syngas và phần còn lại là than cacbon.

Trên dây chuyền tách biệt riêng ra thành 2 dòng vật chất, dòng vật chất thứ nhất là hữu cơ mô mềm và nước, là những tác nhân phân hủy sinh học rất nhanh gây ra ruồi, muỗi, mùi, nước rỉ rác. Dòng vật chất này được chuyển xuống hầm biogas để sản xuất khí đốt; Dòng vật chất thứ hai là xơ bã rác, được trộn với đất, cát, đá, sắt, nilon… đưa vào nhiệt hóa để sinh ra khí tổng hơp syngas. Sản phẩm cuối cùng của quá trình này là phát điện, không còn phần trăm nào để chôn lấp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBDN tỉnh đề cao tầm quan trọng của việc xử lý rác thải tại tỉnh. Cũng qua hội nghị này đồng chí yêu cầu Công ty TNHH Sa Mạc Xanh; Công ty TNHH Thủy lực máy tiếp tục có những giải trình cụ thể về công nghệ đốt rác thải WTE để lãnh đạo tỉnh cũng như các đơn vị liên quan hiểu rõ hơn về công nghệ đốt rác thải WTE.