Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN của tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Hội thảo kết quả dự án: “Thu thập, lưu trữ, bảo tồn một số nguồn gen nấm có giá trị kinh tế tại tỉnh Kiên Giang” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện và ông Trần Trung Trọng - Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm dự án.


Dự án “Thu thập, lưu trữ, bảo tồn một số nguồn gen nấm có giá trị kinh tế tại tỉnh Kiên Giang’’ là một trong những đề tài, dự án thuộc khuôn khổ Dự án bảo tồn các nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang thực hiện từ 2014 đến 2020. Mục tiêu chung của dự án này là: Thu thập, lưu giữ, bảo tồn một số nguồn gen nấm có giá trị kinh tế nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động nguồn giống tại chỗ phục vụ các mô hình sản xuất, góp phần phát triển KT-XH tỉnh Kiên Giang.

Tham dự hội thảo trên 30 đại biểu, trong đó có: ông Phạm Hồng Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc - đơn vị phối hợp thực hiện dự án; Đại diện của một số sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp; Hội Nông dân Tỉnh; Trường Đại học Kiên Giang; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật; Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú; Phòng Quản lý Khoa học và Phòng Quản lý KH&CN cơ sở thuộc Sở KH&CN; Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc; Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hòn Đất; Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương và một số cá nhân có chuyên môn trong lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự án.

Ông Trần Trung Trọng - chủ nhiệm dự án đã trình bày báo cáo Hội Thảo kết quả dự án “Thu thập, lưu trữ, bảo tồn một số nguồn gen nấm có giá trị kinh tế tại Kiên Giang”. Nhìn chung, dự án đã cơ bản hoàn thành các nội dung công việc theo đề cương dự án đã phê duyệt. Bên cạnh các kết quả khả quan mà dự án đã đạt được, chủ nhiệm dự án cũng trình bày những mặt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Hội thảo còn nhận được 2 bài tham luận của ThS Lê Bá Hòa - Giảng viên Trường Đại học Kiên Giang trình bày tham luận về: “Tiềm năng và hướng phát triển của nấm Tràm Phú Quốc” và bài tham luận của ThS Mai Diệu Quyên - Trưởng phòng Ứng dụng Chuyển giao Công nghệ trình bày về “Hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng nấm Linh chi tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN”.

Các đại biểu dự hội thảo đã trao đổi, thảo luận và đánh giá các kết quả đạt đã đạt được của dự án và góp ý hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của dự án.

Kết thúc Hội thảo, ông Lâm Ngọc Mười - chủ trì Hội thảo cám ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị nhóm thực hiện dự án tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiến tới hoàn thiện sản phẩm cuối cùng để kết thúc dự án vào tháng 11 năm 2018.