Sở KH&CN Hải Phòng vừa tổng kết chương trình nghiên cứu khảo nghiệm nguồn gene động, thực vật nhập nội trên địa bàn.

Theo đó, trong 5 năm (2011-2015) đã có 11 nhiệm vụ được thực hiện, tương ứng với 11 nguồn gene nhập nội, trong đó có 9 nguồn gene thực vật (3 giống cây lương thực gồm lúa QR1, QR2, DDS1; 3 giống cây ăn quả gồm cam N01, N02, táo ĐL; 2 giống hoa, cây cảnh gồm lily Lamancha, anh đào; 1 giống cà chua DT28) và 2 nguồn gene động vật (gà siêu trứng G01, gà hướng trứng VCN-G15).

Trong giai đoạn 2016-2020, chương trình tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm làm tăng ưu điểm vượt trội của một số giống cây trồng, vật nuôi, tập trung nâng cao chất lượng và tính toán đầu ra cho sản phẩm.