Một trong các kiến nghị của lãnh đạo Hà Giang đối với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhân buổi làm việc giữa bộ và địa phương là Hà Giang được chọn làm điểm thực hiện chương trình đầu tư ứng dụng KH&CN vào hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn.

Trong buổi làm việc cùng đoàn công tác Bộ KH&CN do Bộ trưởng Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng - làm trưởng đoàn tại Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Triệu Tài Vinh cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất đến năm 2020 và tổ chức triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Triệu Tài Vinh (đầu tiên bên trái) và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (thứ ba từ trái qua) thăm các sản phẩm nông, lâm nghiệp của Hà Giang. Ảnh: M. Hà
Ông Triệu Tài Vinh (đầu tiên bên trái) và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (thứ ba từ trái qua) thăm các sản phẩm nông, lâm nghiệp của Hà Giang. Ảnh: M. Hà

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã xác định rõ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất sẽ là một trong hai khâu đột phá để phát triển kinh tế. Trong giai đoạn này, Hà Giang cũng lựa chọn dược liệu và du lịch là những lĩnh vực phát triển trọng tâm.

Trên cơ sở mục tiêu này, ông Triệu Tài Vinh đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ Hà Giang thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình Nông thôn - Miền núi và chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gene; hỗ trợ chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của Hà Giang. Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang cũng đề nghị Bộ KH&CN có hướng nghiên cứu chọn giống và nhân giống một số loại cây lâm sản ngoài gỗ cho tỉnh.

Ông Triệu Tài Vinh cho biết, thời gian qua mặc dù KH&CN đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng do xuất phát điểm về kinh tế của Hà Giang thấp nên trình độ KH&CN còn hạn chế so với mặt bằng chung cả nước. Do đó, KH&CN vẫn chưa thể hiện rõ vai trò động lực cho sản xuất.

“Việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đặc biệt, rất ít các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và cũng chưa chú trọng đến ứng dụng KH&CN vào sản xuất kinh
doanh” - ông Vinh nói.