Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và cách trình bày dự án, ý tưởng cho thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi “Đổi mới tạo tỉnh Đồng Nai” năm 2019, vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham dự hội nghị có thành viên của 15 nhóm dự án tiêu biểu tham gia vòng chung kết cuộc thi.


Tại hội nghị, các nhóm thực hiện dự án được tập huấn các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả thuyết trình dự án tại vòng chung kết cuộc thi như: Cách thức, bố cục bài thuyết trình, cách thể hiện nội dung dự án thông qua các slides trình chiếu sao cho ấn tượng, hiệu quả. Cũng thông qua chương trình tập huấn, các nhóm thực hiện dự án sẽ được học hỏi thêm về môi trường kinh doanh, mạng lưới kinh doanh và các mối quan hệ, cách thức huy động vốn, chiến lược kinh doanh thông qua việc tìm hiểu về lội thế cạnh tranh, bí quyết, quy trình công nghệ, thị trường mục tiêu, quy mô, xu hướng tăng trưởng, các mục tiêu về kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, các nguồn lực cần có và sẵn có…