Mới đây, Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã hoá mã vạch, công nghệ thông tin xây dựng quy trình quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hồ tiêu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng quy trình quản lý thông tin sản phẩm hồ tiêu từ giai đoạn chọn giống, xuống giống, nảy mầm, phân bón sử dụng, phát triển…, từ đó mã hoá thông tin, đưa vào mã vạch sản phẩm với công nghệ mã vạch EAN-13. Đề tài còn áp dụng công nghệ mã vạch QR Code để người tiêu dùng có thể dựa vào mã vạch ở bao bì sản phẩm để biết xuất xứ, quá trình phát triển sản phẩm.

Kết quả đề tài đã góp phần giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng sản phẩm đồng thời giúp xác định được trách nhiệm của các bên khi có vấn đề về chất lượng.

Hội đồng đánh giá đạt và yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và bổ sung cho hoàn thiện đề tài.