Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) 2 - SMEDEC2 (Bộ KH&CN) và Quỹ châu Á (TAF) vừa tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai trong các DNVVN".

Cuộc thi được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Cuộc thi nhằm mục đích tạo sân chơi cho các doanh nghiệp tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về biến đổi khí hậu - quản lý rủi ro thiên tai. Việc quản lý chủ động rủi ro trong thiên tai, sẽ giúp cho các DN giảm thiệt hại và phát triển bền vững. Hoạt động này nằm trong chương trình dự án “Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai (DRM) cho các DNVVN tại Việt Nam” của USAID và TAF. Mục tiêu của dự án là giảm thiểu tác động của thiên tai tại Việt Nam, thông qua việc quản lý rủi ro thiên tai có hiệu quả và bền vững ở các tỉnh/thành phố tại Việt Nam.

Trong 5 năm 2011-2014, dưới sự tài trợ của USAID, TAF đã phối hợp với các đơn vị như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), SMEDEC2 triển khai thực hiện các nội dung dự án như Tăng cường mối quan hệ đối tác Nhà nước, tư nhân trong quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó của cộng đồng tại Việt Nam. Hai năm 2014-2015, TAF kết hợp với SMEDEC2 tiếp tục triển khai và mở rộng dự án nhằm nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai cho các DNVVN tại miền Nam Việt Nam. Dự án cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

Ba đội đến từ Đồng Nai và Tp.HCM tham gia ba vòng thi: đố vui; thuyết trình về tình hình quản lý rủi ro thiên tai của các DNVVN, biến đổi khí hậu và doanh nghiệp; thể hiện tài năng về đề tài “Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai trong các DNVVN”. Kết thúc cuộc thi, đội Tia chớp đến từ Tp. HCM đã đoạt giải nhất.