Ở tỉnh Kiên Giang, trên 80% các đề tài, dự án KHXH&NV và trên 90% các đề tài, dự án khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ có kết quả được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 17/9, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN đã làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cùng các lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo về hoạt động KH&CN của tỉnh, ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý đề tài, dự án KH&CN của tỉnh được tập trung thực hiện theo cơ chế đặt hàng. Có trên 80% các đề tài, dự án KHXH&NV cung cấp các luận cứ khoa học cho tỉnh; trên 90% các đề tài, dự án khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ có kết quả được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Từ năm 2019, tỉnh tiếp tục tăng cường các nghiên cứu, ứng dụng mô hình cây trồng, nuôi thủy sản hình thức công nghệ hiện đại, theo hướng ứng dụng để công nghệ 4.0. Nhiều kỹ thuật viên trong tỉnh được tập huấn đào tạo nắm giữ, làm chủ các quy trình công nghệ và tiếp tục hướng dẫn, nhân rộng trong dân sau khi đề tài, dự án kết thúc.

Bên cạnh đó, Kiên Giang cũng hoàn thành nhiều nhiệm vụ như xây dựng các chương trình KH&CN trọng điểm; thành lập và phát triển các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu, ứng dụng xác định chỉ số TFP. Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phát triển sản xuất nông nghiệp” cơ bản đạt các tiêu chí đề ra.

Tiềm lực cơ sở vật chất về KH&CN tại các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh được tăng cường, nâng cấp, tạo điều kiện cho các Trung tâm (Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm Quan trắc môi trường) nâng cao năng lực các dịch vụ kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm.

Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng luôn đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, tỉnh muốn tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN để khai thác tiềm năng trong nông nghiệp; đẩy mạnh công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch; phát triển kinh tế biển...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang xác định hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN là cơ sở, nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo ông, hoạt động này đã có những bước phát triển rõ nét nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; các đề tài, dự án KH&CN quy mô lớn mang tính đột phá, tác động chuyển biến đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh chưa nhiều.

Trên cơ sở đó, tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục hỗ trợ triển khai một số nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý mùi tại cụm công nghiệp Tắc Cậu Châu Thành Kiên Giang; Nghiên cứu đánh giá tài nguyên và đề xuất các giải pháp khai thác bền vững cho các đảo khan hiếm nước thuộc quần đảo Phú Quốc; Nghiên cứu xây dựng giải pháp du lịch thông minh nhằm liên kết, chia sẻ, đào tạo và phát triển nguồn lực và tài nguyên du lịch; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng đê biển bằng vật liệu ngầm tiêu sóng tại các khu vực bị xói lở huyện An Minh, An Biên; Nghiên cứu xác định công nghệ phù hợp trong xử lý rác thải sinh hoạt tại Phú Quốc; Nghiên cứu cải tiến công nghệ lồng bè nuôi thủy sản vùng bờ tại huyện Kiên Hải; Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gene một số loài thủy sản biển quý, có giá trị kinh tế cao; Chuyển giao công nghệ sản xuất gạch nhẹ không nung dạng bê tông bọt; Ứng dụng các tiến bộ KH&CN trên vùng chuyên nuôi thủy sản gán ứng dụng công nghệ 4.0 tại huyện An Biên;…

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ ấn tượng trước thực tế hoạt động KH&CN được tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm và đầu tư, có chương trình và hành động cụ thể. Đồng thời, ông đánh giá cao vai trò tham mưu và thực hiện các chức năng một cách chủ động, sáng tạo của Sở KH&CN. Thể hiện sự ủng hộ đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với Sở KH&CN Kiên Giang rà soát, lựa chọn một số dự án ưu tiên trong số các dự án đề xuất để đưa vào thực hiện ngay từ năm 2020.