Kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN. Dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/6/2020.

Nhằm chia sẻ thông tin, phổ biến các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN, ngày 25/8 tại TPHCM, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 3 (Quatest 3) đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu QCVN 14:2018/BKHCN và các phương thức đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm đối với dầu nhờn động cơ đốt trong” đến các cơ quan quản lý và gần 100 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, phân phối dầu nhờn tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Theo QCVN 14:2018/BKHCN, dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu phải được công bố và gắn dấu hợp quy CR trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế trong nước áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 (thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất) tại cơ sở sản xuất, pha chế). Trường hợp cơ sở sản xuất, pha chế không thể áp dụng các yêu cầu đảm bảo chất lượng theo phương thức 5 thì phải áp dụng theo phương thức 7 (thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm hàng hóa).

O
Ông Trương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Phụ trách Quatest3

Theo ông Đỗ Phạm Nhân Hòa, Trưởng phòng Chứng nhận sản phẩm Quatest 3, Phương thức 5 áp dụng cho việc đánh giá cả nơi sản xuất và sản phẩm kết hợp giám sát sau khi cấp chứng nhận. Đây là phương thức có độ tin cậy cao trong đánh giá chứng nhận, có tính hệ thống và cho phép áp dụng việc giám sát linh hoạt. Ngoài ra phương thức này cũng là cơ sở cho việc thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận.

Ngoài ra, Quatest 3 cũng giới thiệu một số phương pháp thử nghiệm đối với sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong theo yêu cầu của QCVN 14:2018/BKHCN mà Quatest3 đang thực hiện như Độ nhớt động học; Chỉ số độ nhớt; Trị số kiềm tổng; Nhiệt độ chớp cháy cốc hở; Độ tạo bọt/mức ổn định; Hàm lượng Ca, Mg, Zn; Hàm lượng nước;…

Hội thảo nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp
Hội thảo nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp

“Cộng đồng doanh nghiệp cần tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói chung và đối với sản phẩm dầu nhờn nói riêng, phải đáp ứng yêu cầu của QCVN 14:2018/BKHCN được ban hành theo Thông tư 06/2018/TT-BKHCN” – ông Trương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Phụ trách Quatest 3 nói.