Trong tọa đàm “Thúc đẩy chuyển giao công nghệ” do Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) tổ chức vào ngày 18/5 nhân dịp kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam, ĐHBKHN đã công bố kế hoạch thành lập trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ (BK TTO) và Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Bách khoa Hà Nội (BK Fund).

BK TTO sẽ “là đơn vị thừa ủy quyền của ban giám hiệu, hỗ trợ từ những bước đầu tiên: nhận diện, đánh giá công nghệ, sau đó tư vấn, giúp đỡ nhà khoa học đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cuối cùng là kết nối với doanh nghiệp, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoàn thiện công nghệ,…”, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trung, phòng quản lý KH&CN (ĐHBKHN cho biết, hiện tại, BK TTO vẫn đang trong quá trình xây dựng, “trong năm 2020, chúng tôi sẽ công bố quy chế, nội quy, quy trình, sổ tay của BK TTO”.

Quỹ BK Fund do trường ĐHBKHN góp vốn bằng thương hiệu dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7/2020. BK Fund sẽ huy động vốn đầu tư để hỗ trợ ươm tạo, hoàn thiện công nghệ từ rất sớm, ngay khi vừa kết thúc nghiên cứu ứng dụng và chuyển sang thương mại hóa.